EPS 100

2019-05-25T18:53:34+00:00

EPS 100 Podlahový pěnový polystyren. Popis produktu Zateplení stěn a stropů zespoda ve vnějších tepelně izolačních kompozitních systémech (ETICS), zvaných také bezespárovými systémy zateplení (BSO) nebo „lehce mokrou“ metodou Zateplení stěn pod úrovní terénu s izolací proti vodě, normálně zatížené Zateplení podlah pod [...]

Grafitový polystyren

2019-05-25T18:55:24+00:00

Grafitový polystyren Popis produktu Zateplení stěn a stropů zespoda ve vnějších tepelně izolačních kompozitních systémech (ETICS), zvaných také bezespárovými systémy zateplení (BSO) nebo „lehce mokrou“ metodou Zateplení vnějších stěn v konstrukci s obložením a větranou vzdušnou štěrbinou, zvanou „lehce suchou“ metodou Zateplení skeletových [...]

EPS 70

2019-05-25T18:56:30+00:00

EPS 70 Fasádní pěnový polystyren. Popis produktu Zateplení stěn a stropů zespoda ve vnějších tepelně izolačních kompozitních systémech (ETICS), zvaných také bezespárovými systémy zateplení (BSO) nebo „lehce mokrou“ metodou Zateplení vnějších stěn v konstrukci s obložením a větranou vzdušnou štěrbinou, zvanou „lehce suchou“ metodou [...]

AntiGLO

2019-05-25T18:57:32+00:00

AntiGLO Přípravek na odstraňování mikrobiologických nečistot. Popis produktu AntiGLO je přípravek určený k údržbě zděných konstrukcí nebo stavebních materiálů jiných než dřevo, v podobě vodního roztoku v rámci opracování povrchu nátěrem, za účelem ochrany proti bujení hub. Slouží k vyčištění povrchů, jako je kámen, beton, cihla, povrchy akrylátových, [...]

L8R LEJTER

2019-05-25T18:58:34+00:00

L8R LEJTER Přípravek na ředění barev a omítek. Popis produktu Výrobek slouží k opoždění tuhnutí a k ředění barev a omítek bez zhoršení technických vlastností. Výrobek plní svou úlohu v případě dávkování v souladu s pokyny výrobce. Dávkování pro omítky činí maximálně 0,2l na vědro 25 kg. Dávkování pro [...]

Sprinter-FT

2019-05-25T18:59:21+00:00

Sprinter-FT Přípravek na urychlení tuhnutí a vysychání akrylátových a silikonových barev a omítek. Popis produktu Sprinte-FT umožňuje nanášení omítek a nátěrových hmot při nízkých teplotách: od 0°C do +10°C a při zvýšené vlhkosti vzduchu do 80%. Zimní přísada Sprinter-FT do barev a omítek se [...]

Sprinter-ZK

2019-05-25T19:00:08+00:00

Sprinter-ZK Přípravek na urychlení tuhnutí a vysychání malt a lepidel. Popis produktu Sprinter-ZK je tekutou přísadou, která urychluje dobu tuhnutí cementu v maltě. Doporučuje se používat přísadu při snížené teplotě vzduchu za účelem snížení teploty zamrzání. Zimní přísada do malt a lepidel – [...]

Lanamik LW

2019-05-25T19:00:58+00:00

Lanamik LW Lepicí malta na minerální vlnu. Popis produktu V systému zateplení ARSANIT THERMA+ W se lepicí malta LANAMIK LW používá na lepení desek z minerální vlny na typické minerální podklady jako např. cihly, klasické cementové nebo vápenocementové omítky, beton, plynobeton. Lepicí maltu lze používat ke [...]

THERMA+ TW

2019-05-25T19:02:10+00:00

THERMA+ TW Lepicí malta pro vkládání síťoviny. Popis produktu V systému zateplení ARSANIT THERMA+ W se lepicí malta THERMA+ TW používá ke zhotovení armované vrstvy. Maltu lze používat ke tmelení a vyplňování malých vydrolených míst. Dobrá přilnavost k podkladu Ke zhotovení armované vrstvy [...]

Styrafix G

2019-05-25T19:02:49+00:00

Styrafix G Polyuretanové lepidlo na šedý polystyren. Popis produktu Nízkoexpanzní jednosložkové polyuretanové lepidlo PPU-2 ve verzi s pistolovým aplikátorem určené na lepení polystyrenových desek v systému zateplení budov metodou BSO a desek XPS a EPS při zateplování základů a přízemních částí budov, sklepů atd. [...]

Go to Top