Project Description

EPS 100

Podlahový pěnový polystyren.

Popis produktu

  • Zateplení stěn a stropů zespoda ve vnějších tepelně izolačních kompozitních systémech (ETICS), zvaných také bezespárovými systémy zateplení (BSO) nebo „lehce mokrou“ metodou

  • Zateplení stěn pod úrovní terénu s izolací proti vodě, normálně zatížené

  • Zateplení podlah pod pokladem z prefabrikovaných a podlahových desek, normálně zatížené

  • Zateplení podlah na základu s podlahovým potěrem, normálně zatížené

  • Zateplení plných masivních plochých střech bez přístupu

  • λ ≤ 0,035, CS(10)100, povolené užitečné zatížení ≤ 30kPa (3,0 t/m2)