Project Description

JOKERGrunt-STZ

Silikátový základní nátěr.

Popis produktu

JOKERGrunt-STZ je silikátový přípravek určený k základnímu nátěru podkladů před nátěrem silikátovými barvami. Slouží k základnímu nátěru všech minerálních podkladů, jako jsou cementové, vápenocementové a tenkovrstvé minerální omítky, beton a na surové povrchy zhotovené z cihel, bloků, tvárnic a jiných keramických nebo vápenopískových materiálů tohoto typu.

  • JOKERGrunt-STZ je určen k základnímu nátěru podkladů před nátěrem silikátovými barvami a k základnímu nátěru všech minerálních podkladů