Project Description

ZW-013

Vyrovnávací malta.

Popis produktu

Vyrovnávací malta ZW-013 je určena k rychlému vyrovnávání povrchů typických minerálních podkladů před pokládáním keramických obkladů nebo před prováděním jiných staveních prací, např. před vyléváním tenkovrstvých podlahových potěrů. Používá se k zatmelení vydrolených míst, prohlubní a jiných nerovností podkladu lokálního charakteru. K vyrovnání větších povrchů je nutné použít v případě stěn – omítkovou maltu ZT-05, v případě podlah – podlahovou maltu ZP-07.

  • Výrobek pro nekonstrukční opravy – k vyrovnání vydrolených míst

  • Vysoká přilnavost k podkladu

  • Určená pro drobné zednické práce

  • K vyplňování malých vydrolených míst ve stěnách a k jejich tmelení

  • Snadné použití

  • Spotřeba: 1,6 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy

  • Pevnost v tlaku – třída R1