Project Description

Grafitový polystyren

Popis produktu

  • Zateplení stěn a stropů zespoda ve vnějších tepelně izolačních kompozitních systémech (ETICS), zvaných také bezespárovými systémy zateplení (BSO) nebo „lehce mokrou“ metodou

  • Zateplení vnějších stěn v konstrukci s obložením a větranou vzdušnou štěrbinou, zvanou „lehce suchou“ metodou

  • Zateplení skeletových příček s dřevěným nebo dřevo imitujícím pláštěm s větranou vzdušnou štěrbinou zvenčí pod omítku

  • Zateplení překladů a ostění okenních a dveřních otvorů

  • Zateplení prefabrikovaných venkovních sendvičových panelů

  • Zateplení strmých střech zevnitř pod nosnou konstrukcí

  • Zateplení pasivních budov

  • λ ≤ 0,031, TR100