Project Description

JOKERGrunt-SNZ

Silikonový základní nátěr.

Popis produktu

JOKERGrunt-SNZ je silikonový přípravek určený k základnímu nátěru podkladů před nátěrem silikonovými barvami. Slouží k základnímu nátěru všech minerálních podkladů, jako jsou cementové, vápenocementové a tenkovrstvé minerální omítky, beton a na surové povrchy zhotovené z cihel, bloků, tvárnic a jiných keramických nebo vápenopískových materiálů tohoto typu. Vhodný také k základnímu nátěru podkladů z omítek nebo polymerních barev.

  • JOKERGrunt-SNZ je určen k základnímu nátěru podkladů před nátěrem silikonovými barvami, k základnímu nátěru podkladů omítek a polymerních barev