Project Description

L8R LEJTER

Přípravek na ředění barev a omítek.

Popis produktu

Výrobek slouží k opoždění tuhnutí a k ředění barev a omítek bez zhoršení technických vlastností. Výrobek plní svou úlohu v případě dávkování v souladu s pokyny výrobce. Dávkování pro omítky činí maximálně 0,2l na vědro 25 kg.

Dávkování pro barvy: První nátěr max 20 %, druhý nátěr max 10%

Teplota používání od +5°C do 30°C